Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 10. 2011 - Král (historie EU)

 EVROPSKÉ PRÁVO

-          Zakončeno zápočtem

 

Prameny:

-          ÚZ Evropské právo (modrý)

-          Úvod do evropského práva (4. Vydání) – doc. Svoboda

-          Sbírka příkladů z evropského práva

 

EVROPSKÁ UNIE – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Poválečný vývoj evropského integračního procesu

 

-          V 50. letech vznik tří evropských společenství

o   ESUO (1952) – Pařížská smlouva

o   EHS, EURATOM (1958) – Římská smlouva

-          Vznik za cílem:

o   Politickým

o   Ekonomickým

-          ESUO

o   Francie, Německo, Itálie, BENELUX

o   Ekonomický cíl: Úmysl integrovat průmysl do zakládajících zemí, podrobit společných pravidlům => zamezí se výrobě válečných zbraní

o   Politický cíl: Zamezit riziku opakování celoevropského válečného konfliktu

 

-          EURATOM

o   Ekonomický cíl: Podporovat členské státy ve vývoji okolo jaderné technologie (za mírovým účelem

-          EHS

o   Ekonomický cíl: Integrovat ekonomiky členských států, vytvořit mezi nimi společný trh => bezpřekážkový pohyb osob, zboží, kapitálu

o   Politický cíl: Více společných zájmů; pokud by došlo k rozporům, řešilo by se to mírovými prostředky

 

Mezníky ve vývoji společenství

1968

-          Proces vytváření společného trhu mezi zakládajícími zeměmi měl být dokončen

-          Nedošlo k završení procesu

-          Došlo k vytvoření celní unie

o   Členské státy mezi sebou odstranily cla, vzájemný dovoz a vývoz bezcelní

o   Kdyby nevznikla celní unie, jednalo by se o zónu volného obchodu

-          Zaveden společný celní sazebník

o   Odstranění vnitřních cel

o   Zavedení společného celního sazebníku pro dovoz ze třetích zemí

 

1. 1. 1993

-          Od r. 1987 bylo EHS schopno rozhodovat bez jednomyslného souhlasu všech členských států (stačil souhlas kvalifikované většiny)

-          Urychlení procesu utváření společného trhu => 1. 1. 1993 završení

-           Vznikla Evropská unie – na základě Maastrichtské smlouva

-          EU vznikla jako třípilířová struktura

 

pilire.png

 

o   1. pilíř – tři evropská společenství

§  Včleněna do EU

§  Náplň činnosti:

·          ekonomické politiky (společného vnitřního trhu, dopravní politiky, zemědělská politika,…)

·         Politika ochrany životního prostředí, sociální politika

§  Fungoval především v rámci nadnárodní spolupráce

·         EU mohla přijímat závazná rozhodnutí v ekonomických otázkách bez nutnosti jednomyslnosti ze strany členských států

·         Mohla přijmout i proti vůli jednotlivých členských států

o   2. pilíř - Společná zahraniční a bezpečnostní politika

§  Funguje na principu mezivládní spolupráce

·         EU mohla přijímat rozhodnutí v otázkách zahraničně-bezpečnostních pouze na základě jednomyslného souhlasu všech členských států

·         Nemohla přijmout proti vůli jednotlivých členských států – státy mohou vetovat rozhodnutí EU

o   3. pilíř - Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí

§  Policejní spolupráce, imigrační politika, soudní spolupráce

§  Také funguje na principu mezivládní spolupráce (viz 2. pilíř)

o   Střecha – Společné orgány

o   Podstavec – právní základ fungování EU

§  = 3 zřizovací smlouvy ES ve znění novějších směn

§  Maastrichtská smlouva

Maastrichtská smlouva

-          Změny smlouvy o EHS

o   Změnil se název smlouvy o EHS na Smlouvu o založení Evropských společenství (vypadlo slovo „hospodářské“)

o   Původní cíl vytvořit společný trh

-          Další hlavní cíl – vytvoření měnové unie (tento proces stále není ukončen)

-          Zavedla unijní občanství

o   Občané státu EU jsou zároveň evropskými občany

-          Princip subsidiarity

o   Otázky, které nespadají do výhradní pravomoci EU, může EU upravovat pouze tehdy, pokud je schopna rozhodovat v dané problematice lépe, než jednotlivé členské státy

 

1999 - Amsterodamská smlouva

-          Některé politiky 3. pilíře přesunuty do politik 1. pilíře

o   Imigrační, azylová, justiční spolupráce v občansko-právních věcech,

o   Ve 3. pilíři zůstala pouze justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce

o   3. pilíř přejmenován na Policejní a justiční spolupráci v trestních věcech

-          2. pilíř rozšířen o společnou obrannou politiku

-          Přinesla princip flexibility užší spolupráce

o   Skupina členských států, která se chce více integrovat, může tak činit v rámci EU

o   Např.: měnový unie, Schengen, uznávání rozvodu s unijním prvkem

 

2002

-          Zánik ESUO

-          Od tohoto roku v 1. pilíři pouze dvě společenství

 

2003 - Nicejská smlouva

-          Reformace orgánů EU

-          Aby byly orgány schopné rozhodovat i při větším počtu členských států (příprava na rozšíření)

 

2004

-          Podepsána Smlouva o ústavě pro Evropu

o   Měla nahradit dosavadní roztříštěný právní základ fungování EU

o   Smlouva by musela být ratifikována ve všech členských státech => nedošlo k tomu (odmítli Francie, Holandsko,…)

o   Idea opuštěna, přišlo se s ideou reformní smlouvy, která by nenahrazovala dosavadní právní základ fungování EU

 

Lisabonská smlouva

-          Podepsána všemi 27 členskými státy

-          Bylo třeba, aby byla ratifikována ve všech členských státech

-          Nebylo jednoduché

o   V Irsku 2 referenda

o   V ČR ústavnost Lisabonské smlouvy 2x posuzována Ústavním soudem

-          Nakonec ve všech členských státech ratifikována

-          1. 12. 2009 vstoupila v platnost => zásadní změny do struktury fungování EU

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 57629
Měsíc: 515
Den: 10