Jdi na obsah Jdi na menu
 


OPH zápočet + zkouška

19. 10. 2011

 Zápočty a postupové zkoušky v akademickém roce 2011/2012

 

I. Zápočty

I.1. Přehled zápočtů

 

Katedra vyžaduje v rámci studia předmětů povinného základu získání dvou zápočtů z předmětu občanské právo hmotné a dvou zápočtů z předmětu občanské právo procesní.

 

Jde o tyto zápočty:

 

Občanské právo HMOTNÉ:                       zápočet „OPH I“      (3. semestr studia – 4 kredity)

                                                           zápočet „OPH III“    (5. semestr studia – 4 kredity)

 

Občanské právo PROCESNÍ:

 

Magisterský program podle „NOVÉ AKREDATACE (tj. 2. ročník):

 

                                                           zápočet „OPP I“       (4. semestr studia – 4 kredity)

                                                           zápočet „OPP II“      (5. semestr studia – 4 kredity)

 

I.2. Způsoby získání zápočtu

 

Zápočet stvrzuje nabytí znalosti látky, která byla v daném semestru vyučována.

 

a) Běžný postup

Zápočet je možno získat zásadně účastí, případně aktivní prací na semináři. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

K získání zápočtu je vyžadována účast na semináři v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11).

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách (o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         vypracování cvičného právního či procesního úkonu,

-         vypracování cvičné klauzurní práce,

-         vypracování písemné zprávy o návštěvě soudního jednání,

-         účast v simulovaném procesu,

-         účast v diskusích,

-         případně test či kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Podmínkou získání zápočtu je také předložení indexu za účelem zápisu zápočtu na zápočtovém semináři.

 

Zápočtové semináře jsou opatřením děkana č. 5/2011 stanoveny na dny od 03. 01. 2012 do 09. 01. 2012 pro zimní semestr. Zápočty za letní semestr budou zapisovány v týdnu od 21. 05. 2012.

 

Zápočty nelze v žádném případě udělovat ani zapisovat dříve, než v týdnu zápočtových seminářů. To platí i tam, kde je výuka dělena na liché a sudé skupiny.

 

Vzhledem k tomu, že výuka je dělena na liché a sudé skupiny, dostaví se v tomto týdnu zápočtových seminářů k udělení zápočtu studenti lichých i sudých skupin.

 

Není-li na zápočtovém semináři předložen vedoucímu semináře index za účelem zapsání zápočtu, vedoucí semináře zápočet neudělí, a to ani v případě, že student ostatní podmínky k udělení zápočtu splnil. Student, kterému nebyl zápočet z výše uvedeného důvodu zapsán, může získat zápočet na základě žádosti adresované tajemníkovi katedry, v níž uvede a doloží důvody nepředložení indexu na zápočtovém semináři. Shledá-li tajemník katedry tyto důvody jako ospravedlnitelné, umožní studentovi získání zápočtu formou kolokvia u pověřeného učitele katedry.

 

b) Výjimečný postup

 

Ve výjimečných odůvodněných případech (studenti s povoleným individuálním studijním plánem, studenti se studijním pobytem v zahraničí nebo studenti dlouhodobě nemocní apod.) je možné zápočet získat kolokviem u pověřeného učitele katedry.

 

Vedoucí katedry určí a zveřejní jméno pověřeného učitele pro každý vyučovaný předmět zvlášť, vždy s platností pro jeden akademický rok.

 

Kolokvia se konají vždy ve zkouškovém období. Na kolokvia se studenti přes IS nepřihlašují, termíny jejich konání a další podrobnosti jsou zveřejněny pověřenými pedagogy v IS-nástěnka.

 

 

Pověření učitelé pro ak. rok 2011/2012:

 

- pro občanské právo hmotné:                      JUDr. et PhDr. David Elischer, Ph.D.

 

- pro občanské právo procesní:                    JUDr. Tomáš Pohl

 

 

II. Postupové zkoušky

 

Katedra vyžaduje v rámci studia předmětů povinného základu vykonání dvou postupových zkoušek z předmětu občanské právo hmotné a jedné zkoušky z předmětu občanské právo procesní:

 

Jde o tyto zkoušky:

 

Občanské právo HMOTNÉ:                       zkouška „OPH II“     (4. semestr studia – 6 kreditů)

                                                           zkouška „OPH IV“   (6. semestr studia – 6 kreditů)

 

Občanské právo PROCESNÍ:       

 

NOVÁ AKREDITACE:                     zkouška „OPP III“    (6. semestr studia – 6 kreditů)

PŮVODNÍ AKREDITACE:              zkouška „OPP III“    (5. semestr studia – 6 kreditů)

 

 

O zkušebních otázkách jsou studenti informováni prostřednictvím IS, modul „Předměty“.

O posloupnosti předmětů („prerekvizitách“) jsou studenti informováni rovněž prostřednictvím IS.

 

Podle čl. 1 odst. 2 opatření děkana č. 10/2011, o klauzurních pracích, je předpokladem pro konání KLP splnění ústních zkoušek z daného předmětu, tj. student musí mít splněny zkoušky OPH II, IV i OPP III.

 

 

III. Odchylky pro studenty, kteří „přepadli“ z nekreditního do kreditního systému studia

 

III.1. Občanské právo hmotné

 

1) Studentům, kteří již vykonali v nekreditním systému postupovou zkoušku z občanského práva hmotného, se bez žádosti uznává splnění studijních povinností 2. ročníku, tj. zápočtu OPH I a zkoušky OPH II (splnění studijních povinností bude zaneseno pouze studijním oddělením do IS). Tito studenti musí získat zápočet OPH III (řádnou návštěvou seminářů či kolokviem) a složit zkoušku OPH IV „diferenční“, tj. ze zúženého okruhu otázek (viz modul Předměty v IS). V IS je tato zkouška vždy vypsána na 08:35 či 13:05, aby se odlišila od běžných zkoušek (z nezúženého okruhu otázek).

 

2) Studenti, kteří doposud nevykonali postupovou zkoušku z občanského práva hmotného v nekreditním systému studia, jsou povinni splnit všechny povinnosti z OPH předepsané pro kreditní systém (tj. zápočty OPH I a III, zkoušky OPH II a IV).

 

III.2. Občanské právo procesní

 

1) Studentům, kteří již vykonali v nekreditním systému studia postupovou zkoušku z občanského práva procesního, se bez žádosti uznává splnění studijních povinností 2. ročníku, tj. zápočty OPP I a II. (splnění studijních povinností bude zaneseno pouze studijním oddělením do IS). Tito studenti musí složit zkoušku OPP III „diferenční“, tj. ze zúženého okruhu otázek (viz modul Předměty v IS). V IS je tato zkouška vždy vypsána na 08:35 či 13:05, aby se odlišila od běžných zkoušek (z nezúženého okruhu otázek).

 

2) Studenti, kteří doposud nevykonali postupovou zkoušku v nekreditním systému studia, jsou povinni splnit povinnosti předepsané pro kreditní systém, tj. zápočty OPP I a II a zkoušku OPP III. K postupové zkoušce z občanského práva procesního se mohou přihlásit i ti studenti, kteří doposud tyto zápočty nezískali; zkoušku však mohou konat pouze po získání zápočtů!

 

III.3. Společně pro OPH i OPP

 

Při konání postupových zkoušek má student tři pokusy/ak. rok nezávisle na předchozím konání zkoušek v nekreditním systému studia.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 58091
Měsíc: 438
Den: 11