Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústavní právo - otázky

19. 10. 2011

 

A.

1.    Předmět a prameny ústavního práva

2.    Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a 1989

3.    Ústavní pořádek ČR; vztah Ústavy a jiných součástí ústavního pořádku

4.    Ústava ČR – vznik, koncepce, forma, obsah

5.    Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR

6.    Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR

7.    Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR

8.    Ústavní charakteristika České republiky; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát

9.    Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v  konstrukci Ústavy ČR

10.  Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor

11.  Volební právo a volební systémy v ČR

12.  Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR

13.  Zákonodárná moc v ČR

14.  Mandát poslance a senátora – vznik, obsah, záruky, zánik

15.  Legislativní proces v ČR

16.  Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR

17.  Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů

18.  Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR

19.  Výkonná moc v ČR

20.  Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR

21.  Pravomoci prezidenta republiky

22.  Vláda ČR

23.  Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky

24.  Ústavní soud v ústavním systému ČR

25.  Působnost Ústavního soudu a řízení před ním

26.  Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem

27.  Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu

28.  Soustava soudů v ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady

29.  Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR

30.  Územní učlenění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR

31.  Zajišťování bezpečnosti v ČR – ústavní a zákonná úprava

 


 

B.

32.  Státní občanství – vznik, právní úprava, zánik.

33.  Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám

34.  Subjekty práv a svobod v Listině

35.  Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce

36.  Obecná ustanovení Listiny

37.  Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině

38.  Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu

39.  Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR

40.  Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR

41.  Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky

42.  Svoboda projevu a právo na informace v ČR

43.  Petiční právo v ČR

44.  Shromažďovací právo v ČR

45.  Sdružovací právo v ČR

46.  Politické strany v právním řádu ČR

47.  Ústavní ochrana menšin v ČR

48.  Principy sociálního státu v Listině

49.  Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině

50.  Právo na spravedlivý proces v Listině

51.  Prostředky ochrany základních práv a svobod

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 58198
Měsíc: 430
Den: 10